Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer YILDIZ’ı Makamında Ziyaret Ettik.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL Genel Sekreterimiz S. Burçin POYRAZ ve Genel Başkan Yardımcımız Ali GÜLER’den oluşan heyet ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer YILDIZ’ı Makamında Ziyaret Ettik.

Görüşmede özel öğretimk urumları genel müdürlüğü uhdesinde bulunan görevler kapsamında eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve talepleri masaya yatırıldı.

Görüşmede;

1)MTSK uygulama sınavlarında eğitim çalışanlarının görev aldığı ancak bu konuya tıpatıp benzer bir konu olan Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme sınavlarında (SRC)teorik ve uygulama sınav sorumlusu seminerlerine eğitim çalışanlarının katılamadığı bu nedenle söz konusu sınavlara ilişkin düzenlenmiş yönergede değişiklik yapılması;

2) MTSK,SRC ve İş makineleri teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin inceleme ve kontrolünün, ilgili mevzuatlarda  öncelikli olarak ‘kurslarıniş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü veya yükseköğretim mezunu şef/memur statüsündeki personel görevlendirilir.’ Denildiği hâlde bir çok ilde bölümle ilgisi olmayan yöneticiler görevlendirilirken yeterli şartları taşıyan özel öğretim bölümünde çalışan şef ve memurların göz ardı edildiği;

3) Gerek Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan MTSK E-SINAVLARINDA gerekse genel sınavlarda yeterli şartları taşıyan eğitim çalışanlarının da eşit şekilde görev alabilmelerinin sağlanması,

4) MTSK, SRC ve İŞMAKİNELERİ kursları ders denetimleri karşılığında ücret ödendiği, ancak Rehabilitasyon Merkezlerindeki görüntü izleme işlemi için herhangi bir ücret ödenmediği, söz konusu görevin daha sağılıklı yürütülebilmesi için ücret ödenmesinin sağlanması,

5) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 06/12/2019 tarihli ve 32501511-410.02-E.24325023 sayılı yazı ile 4-B’li ve 4-D’li personele döner sermayeden görev verilebileceği ancak verilen bu tür görevlerde söz konusu personelin görev yapacakları günden bir gün önce SGK girişlerinin yapılması mecburiyetinden ötürü il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin cezai müeyyidelerle karşılaşmaları için son gün (Cuma günü)resen verilen görevlerde 4-B ve 4-D’li personel kapsamı dışındaki personele öncelik verilerek görevlendirmelerinin yapılması hususunda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin bilgilendirildiği,Ancak  ilgi yazının  bir çok İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yanlış yorumlanarak 4-B’li ve 4-D’li personele MTSK Uygulama Sınavlarında hiçbir sınav görevi verilmeyerek mağduriyetler yaşatıldığı, (Bu konuyla ilgili resmi yazıyla ayrıca görüş istenmiştir.)

6) MTSK teorik derslerinin inceleme ve kontrolünü sağlamak üzere Bakanlık yetkililerince gerçekleştirilen denetimlerde denetim görevlisine tahsis edilen araçlarda görev yapan şoförlere ücret ödenmediği, ancak SRC kursları teorik derslerinin inceleme ve kontrolünde görev alan şoförlere ücret ödendiği, bu konuda d agerekli düzenlemenin yapılması,

Hususlarında Sayın Genel Müdürümüze sendikamızın ve eğitim çalışanlarının talepleri iletilmiştir.

Sayın Genel Müdürümüz de kendisine iletilen taleplerin değerlendirileceğini taleplerimizle ilgili tarafımıza daha sonra bilgi vereceğini ifade etmiştir. Buradan bir kez daha heyetimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı Genel Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’a bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Paylaş:
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir