eğitimsendika
DOLAR
9,4853
EURO
11,0287
ALTIN
548,65
BIST
1.511
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Kayseri
Az Bulutlu
15°C
Kayseri
15°C
Az Bulutlu
Çarşamba Mevzi Sağanak
18°C
Perşembe Sağanak Yağışlı
15°C
Cuma Çok Bulutlu
16°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu
19°C

Sendika Tüzüğümüz

TEÇ-SEN

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI

SENDİKASI

TÜZÜĞÜ

HAZİRAN – 2006

 

 

 

 

I. GENEL ESASLAR

Sendikanın Adı

Madde 1 – Sendikanın Adı; ”Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası‘’dır.

 

Sendikanın Merkezi

Madde  2 – Sendikanın Genel Merkezi, ANKARA’dır.

 

Sendikanın Adresi

Madde 3 – Sendikanın Genel Merkez Adresi;  “Meşrutiyet Mahallesi Olgunlar Caddesi No:11/10 Çankaya/ANKARA”dır.

 

Adres Değişikliği

Madde 4 – Sendika merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli için tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

 

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 5 – Sendika, Türkiye çapında şef, tesis müdürü, sayman, memur, hizmetli, şoför, aşçı, ,bekçi, kaloriferci, teknisyen, tekniker, mimar, mühendis, uzman, araştırmacı, kadrolu usta öğretici, şube müdürü, hemşire,bilgisayar işletmeni, v.h.k.i., 4/C kapsamında çalışanlar ve diğer tüm kamu görevlilerinin çalıştığı Eğitim, Öğretim ve Bilim hizmetleri hizmet kolunda faaliyet gösterir. Bu hizmet kolları;

.

Sendikanın faaliyet alanındaki kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet koluna eklenecek veya bu hizmet kolundan çıkarılacak kamu kurum ve kuruluşları, Tüzük değişikliğini gerektirmez.

Sendikanın Amacı

Madde 6 – Sendika; evrensel sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığının ve milli egemenliğin korunması ve geliştirilmesi, Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi zenginliklerimize saygılı kalarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının kurulması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacını taşır.

 

Bu amacın gerçekleştirilmesi için;

 

a)   Sendika;  4688 sayılı yasanın Toplu Sözleşmeli ve Grevli Kamu Çalışanları Sendika Yasasına Dönüştürülmesi için çalışır.

 

b) Sendika; Üyelerinin ve tüm çalışanların özlük haklarını korumayı, tüm resmi iş ve işlemlerde üyelerine yasa ve yönetmeliklere uygun davranılmasının sağlanması, haksızlık yapılmasını engellemek için çalışır.

 

c) Sendika; Üyelerine; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlamayı ve kurum içi ve kurumlar arası ücret adaletsizliğinin giderilmesi için çalışır.

 

d)  Sendika; Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

 

e)   Sendika; Çağdaş ve bilimsel eğitim normlarına uygun bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesi, eğitimde kalitenin ve verimliliğin artırılması için etkinlikler ve akademik çalışmalar yapar veya bu tür çalışmalara katkıda bulunur.

 

f)    Sendika; Anayasa ve yasalarda ifadesini bulan ulusal eğitim sisteminin ana ilke ve amaçlarının gelişen ve değişen yüzyılın ihtiyaçlarına  cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesi için uygulamada ortaya çıkan aksaklık ve eksiklikleri çağın ve teknolojinin  gelişmesine uygun olarak geliştirilmesi, yenileştirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde görüş ve öneri belirler ve aktif çalışmalarda bulunur.

 

g)   Sendika;  Üyelerine iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma koşulları sağlamaya çalışır.

 

h)    Sendika;  Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yürütür.

 

ı)     Sendika; Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret sarf eder.

 

i)   Sendika; Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, işyerlerinde verimliliğin yükseltilmesi, dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki  ve teknik eğitim çalışmalarına önem verir.

 

j)     Sendika; Üyelerinin adil, eşit, tarafsız ve belirli norm ve standartlara uygun bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır.

 

k)     Sendika; Anayasa’da ifade edilen eşit işe eşit ücret ödenmesi ilkesinin hayata geçirilmesi için çaba gösterir.

 

l)    Sendika; Çalışanların ortak sorunlarının çözüme kavuşturulması için  başta sendikalar olmak üzere üyelerini ve toplumu bilgilendirir, ortak çalışmalar yürütür.

 

m) Sendika; Yüksek Öğretim Kurumlarının, akademik özerkliğe sahip, evrensel normlara uygun, özgür, bilim ve ihtisas kurumları olması için çalışır.

 

n)     Sendika; Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.

 

o)   Sendika; Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve vatandaşın memnuniyetini sağlamayı esas alan çalışmalar yapar.

 

ö)    Sendika; Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş ve evrensel standartlara uygun hale getirilmesine çalışır.

 

p)    Sendika; Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele eder ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışır.

 

r)     Sendika; Özürlü üyelerinin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapar.

 

s)     Sendika; Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı  tanınması için mücadele eder.

 

ş)    Sendika; Üyelerinin karşılaşılabilecek meslek hastalıklarından korunması ve iş riskleri konusunda önlem alınması için çalışmalar yapar,

 

t)   Sendika; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, Avrupa Sosyal Şartı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer Uluslararası Sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir.

 

u)     Sendika; Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunur.

 

ü)     Sendika; Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla hizmet kolu içinde sendikal teşkilatlanma bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.

 

 

 

 

Sendikanın  Çalışma Şekli

Madde 7 – Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyetinin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslar arası sözleşme ve şartlardan doğan yasalara bağlı kalır. Türkiye Cumhuriyetinin çıkarlarına ve demokratik değerlere bağlı kalır.

 

Sendikanın Yetki ve Görevleri

Madde 8 – Sendika; Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler,  Kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

 

a)     Sendika 4688 sayılı kanunda bulunan hükümler çerçevesinde, toplu sözleşme görüşmelerinde taraf olmaya yetkilidir. sendika kuruluş amaçları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 

b)     Toplu sözleşme uyuşmazlıklarında ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurur. Görüş öneriler sunar, talepte bulunur.

 

c)     Çalışma hayatında, mevzuattan, toplu iş görüşmelerinden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur.

 

d)    Kurum idari kurullarına, Devlet personel mevzuatında sendikaların temsilini öngören kurullara ve kurumlarda oluşturulacak kurul ve komisyonlara sendikayı temsilen katılacak temsilcileri veya gözlemcileri  belirler.

 

e)     Amacına  uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderebilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir.

 

f)      Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci veya gözlemci gönderir.

 

g)     Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar.

 

h)    Üyelerinin mesleki bilgilerini arttıracak, tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs, seminer, panel, açıkoturum, kurultay ve benzeri eğitim ve kültürel etkinlikler düzenler.

 

i)      Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için  kar amacı gütmemek şartıyla sağlık, eğitim, tatil, dinlenme ve spor tesislerini kurar ve işletir, sportif faaliyetler gösterir.

 

j)      Kitaplık ve basımevi kurar ve işletir; kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapar.

 

k)    Üyelerin çıkarları doğrultusunda tamamı üyelerinden oluşan kooperatiflere yardım eder; sandık, kreş, yurt, okul, yuva ve huzurevleri gibi ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurulmasına yardımcı olur ve bunlara yasalar çerçevesinde  katkıda bulunur.

 

l)    Araştırma ve geliştirme (AR-GE) birimleri oluşturarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara ve bağlı bulunduğu konfederasyona sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar.

 

m)     Doğal afetlerin vukuunda, yasalar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunur.

 

n)     Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışır.

 

o)     Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslar arası sendikal örgütlere üye olabilir, genel kurul ve toplantılarına katılabilir.

 

ö)     Kanunların öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

 

p)     Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre  sahip olduğu yetkileri kullanır. Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

 

 

 

 

II. ÜYELİK

 

Sendikaya Üye Olma

Madde 9 – Sendika, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci  maddesinin iki numaralı sırasında belirtilen hizmet koluna dahil kamu işyerlerinde işçi statüsü dışında, şef, tesis müdürü, sayman, memur, hizmetli, şoför, aşçı, ,bekçi, kaloriferci, teknisyen, tekniker, mimar, mühendis, uzman, araştırmacı, kadrolu usta öğretici, şube müdürü, hemşire,bilgisayar işletmeni, v.h.k.i., 4/C kapsamında çalışanlar ve diğer tüm kamu görevlilerini hiçbir ayrım gözetmeksizin üyeliğe kabul eder.

 

Üyeliğin Kazanılması

Madde 10 – Sendikaya üye olmak isteyip, bu Tüzüğün 9 uncu maddesindeki şartları taşıyanlar, başka hiçbir şart aranmaksızın sendikaya üye olabilirler.  Bunun için, ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan  Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formundan (3) Üç nüsha doldurup işyeri temsilcileri, şube yöneticileri veya sendika yetkililerine  vermeleri veyahut Sendika Genel Merkezine göndermeleri yeterlidir. Üyelik, Sendika Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Sendika Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruyu kabul eder ve üye kayıt fişinin bir örneğini başvuru sahibine, bir örneğini dosyasında saklanmak ve üye aidatı kesintisine esas olmak üzere işverene gönderir. Bir örneği de sendikada kalır. 30 (Otuz) gün içinde cevap verilmeyenlerin başvuruları kabul edilmiş sayılır.

Başvurunun reddi halinde, gerekçeli karar ilgiliye bildirilir. Başvuru sahibi, Sendika Yönetim Kurulu kararına karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde  iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkına sahiptir.

Üyeler, Sendika Tüzüğü ile çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

 

Üyelikten Çekilme ve Çıkarılma

Madde 11 – Her üye sendika üyeliğinden serbestçe çekilebilir. Çekilme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Bildirim Formundan (3) Üç nüsha doldurularak kuruma verilmesi ile olur.

Çekilme bildirimini alan kurum görevlisinin, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Çekilme üyenin kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak 30 (otuz) gün sonra geçerli olur.

Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı sendika genel kurulunca verilir.

Çıkarılma kararı çıkarılanlara ve işverene yazı ile (15) onbeş gün içinde bildirilir. Çıkarılma kararına karşı, üye, tebliğ tarihinden itibaren (15) on beş gün içinde görevli mahkemede itiraz edebilir. Bu durumda üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 12 – Sendika üyeliği;

a)      Sendika üyeliğinden çekilme,

b)      Sendika üyeliğinden çıkarılma,

c)      Emekli olma,

d)     4688 Sayılı Kanunun 15 inci madde kapsamına giren bir göreve atanma,

e)     Hizmet kolunun değişmesi,

f)     Memuriyetten çıkarılma,

g)     Memuriyetten istifa,

h)     Üyenin ölümü,

hallerinde sona erer.

Yukarıdaki fıkralara göre üyeliği  sona erenlerin sendika ve şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevleri sona erer. Ancak, emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 

Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması

Madde 13 – Üyeliğin devamı ve askıya alınması;

a)     Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar,

b)     Geçici görevle yurtdışına gönderilenler, bu görevleri sona erinceye kadar,

c)     Herhangi bir nedenle aylıksız izine ayrılanlar, tekrar görevlerine dönünceye kadar,

d)     Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların adaylık süresince,

üyelikleri askıda kalır.

 

Sendika Üyeleri, İşyerinin bulunduğu yerdeki şubenin üyesidir.

 

İş yeri değişenler, yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren bir ay içinde yeni atandıkları yerdeki şubeye başvurarak üyeliklerinin naklini isterler. Bu şubenin isteği üzerine eski şube, üyelik formunu yeni şubeye gönderir.

Nakil, üyeliği kesintiye uğratmaz. Aynı hizmet kolundaki kurumlar arasında naklen atananların üyelikleri devam eder.

Üyeliği nakledilenlerin eski şube organlarındaki yönetim görevleri de sona erer.

 

Konfederasyon üyeliği

Madde 14 – Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için; sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır.

Delege tamsayısının salt çoğunluğunun kararı olmadan üst kuruluşa üye olunamaz.

Konfederasyon üyeliğinden çekilmede de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

 

Uluslararası Kuruluşlar Üyeliği

Madde 15 – Sendika, amaçlarına uyan uluslar arası kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir.

Üye olma ve üyelikten çekilmede  sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınır.

 

 

III. SENDİKA ORGANLARI

Sendika Organları

Madde 16 – Sendika ve sendika şubesinin zorunlu, istişari ve yardımcı organları şunlardır:

 

A. Sendika ve sendika şubesinin zorunlu organları;

a)     Genel Kurul,

b)     Yönetim Kurulu,

c)     Denetleme Kurulu,

d)     Disiplin Kurulu,

B. Sendika istişare organları;

a)     Başkanlar Kurulu,

b)     Temsilciler Kurulu,

c)     Sendika Genel Kurulunca görevleri de belirtilerek kurulabilecek diğer organlar,

 

SENDİKA GENEL KURULU

Sendika Genel Kurulunun Oluşması

Madde 17 – Sendika genel kurulu, sendikanın en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel kurul, Tüzük hükümlerine göre şube genel kurullarından seçilecek 300 (üç yüz) üst kurul delegesi ile sendika yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden teşekkül eder.

Sendika olağan genel kuruluna katılacak olan üst kurul delege sayıları; olağan genel kurulunu en önce gerçekleştirecek olan şubenin bu olağan genel kurulunun yapılmasından önce; Sendika Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak uygun bir süre içerisinde ve yine Sendika Yönetim Kurulunca tespit edilecek seçim takvimi itibariyle her şubenin faaliyet alanı içerisinde bulunan işyerlerinde fiilen çalışan sendika üye sayılarına göre, her şube için ayrı ayrı olmak üzere Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

300 (Üçyüz) üst kurul delegesinin şubelere dağılımı Sendika Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a)     Öncelikle her şube için bir delege ayrılır.

b)     Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre şubelere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şubelerde kaç üye için bir delege seçileceği bulunarak şubelere tahsis olunur.

c)     (a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile 300 (Üç yüz) arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren şubelerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi suretiyle 300 (Üç yüz) delegenin tahsisi tamamlanır.

Sendika genel kuruluna katılacak delegeler şube genel kurullarında seçilir. Şubeler, seçilen delegelerin ad-soyad, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile çalıştıkları kurum ve ikametgah adreslerini bir liste halinde, şube genel kurul tarihinden itibaren on gün içinde  sendika genel merkezine gönderirler.

Genel kurul delegelerinde  ölüm, istifa, hizmet kolu değiştirme, 4688 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamına girme  ve sair nedenlerle azalma olması halinde, yerine herhangi bir atama yapılamaz.

Genel kurul, genel kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır.

Sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

 

 

Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları

Madde 18 – Sendika genel kurulu dört yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Sendika Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul tarihini, genel kurulun yapılması gereken tarihten en fazla 6 ay önce veya 6 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir.

Genel kurula çağrı Sendika Yönetim Kurulunca yapılır.

Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi; birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri, günü, tarihi ve saati, genel kurul delege listeleri ile birlikte en az on beş gün öncesinden mahallin en büyük mülki amirine, mahalli seçim kuruluna ve Kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.

Olağan genel kurul ile gündeminde seçim bulunan olağanüstü genel kurullarda seçim kurullarınca onaylanarak kesinleşen Hazirun listeleri geçerlidir.

Toplantı tarihlerinin; gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün (dokuz-on yedi) saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler  yukarıdaki günlerden biri içinde de tamamlanabilir.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az onbeş gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir.

Genel kurul ilanı, en az bir yerel gazetede yayımlanmak zorundadır.

Genel kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tamsayısının salt çoğunluğudur.

İlk  toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı aynı gün veya en geç 15 (onbeş) gün içinde yapılır.

İkinci toplantıda salt çoğunluk şartı aranmaz.

Genel kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.

Genel kurula katılacak delegeler kimlikleri tespit edilerek ve delege listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa, toplantı sendika genel başkanı veya görevlendireceği  sendika yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar katip üye açık oylama yöntemiyle delegeler arasından veya sendikanın bağlı olduğu Konfederasyon yöneticileri ya da  bu konfederasyona üye olan sendika yöneticileri arasından seçilerek Divan oluşturulur.

Divan üyelerinin sayısı, genel kurul gündemine bağlı olarak genel kurulca arttırılabilir.

Şubelerde Divan için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip üye ile yetinilebilir.

Toplantının yönetimi divan başkanına (bulunmadığı zamanlarda başkanın uygun göreceği Divan üyelerinden birine) aittir.

Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler  Divanca tanzim edilecek bir tutanakla Yönetim Kuruluna verilir.

Her delegenin tek oy hakkı vardır ve bu hak devredilemez.

Sendika zorunlu organlarına, sendika genel kurul delegesi olmayanlar aday gösterilemez ve seçilemez.

Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm usulüne göre yapılır.

Genel kurullarda gündemdeki konular görüşülür.

Gündeme madde ilavesi veya gündemden madde çıkarılması önerileri,  genel kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi üzerine gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir.

Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar.

Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarını yürütür.

Komisyonların raporları genel kurulda görüşülerek karara bağlanmadıkça geçerli değildir.

Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler.

Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur.

Komisyonların üye sayısı genel kurulca tesbit edilir.

Genel kurulun kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir.

Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir.

Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir.

Genel Kurulun Toplantı biçim, oluşumu ve seçimlerde uyulacak usuller Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

 

Sendika Genel Kurullarında Karar Yeter Sayısı

Madde 19 –  Genel kurul karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

 

 

 

 

 

Sendika Olağanüstü Genel Kurulu

Madde 20 – Sendika olağanüstü genel kurulu, sendika yönetim  veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya  bir önceki sendika olağan genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine, sendika yönetim kurulunun kararı ile toplanır.

Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan delegelerin yazılı dilekçelerinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektiren sebepleri açıkça belirtmek zorundadırlar.

Delegelerin yazılı dilekçeleri sendika genel merkezinin evrak kalemine tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir.

Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada,  ilk talep tarihinden itibaren 15 (on beş) günlük  süre içindeki yazılı başvurular dikkate alınır.

Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır.

Yeterli başvurunun sağlandığı tarihten itibaren yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve bu tarihten itibaren 60  (altmış) gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir.

Olağanüstü genel kurul gündemi, olağanüstü genel kurul talebinde bulunan kurul veya delegelerin dilekçelerinde açıkladıkları istekler doğrultusunda Sendika Yönetim Kurulunca belirlenir.

Olağanüstü genel kurulda, bu Tüzüğün 18 inci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulması zorunludur.

Delege sıfatı; bir önceki olağan genel kurula seçimle gelen üst kurul delegeleri ile yine bir önceki olağan genel kurulda yönetici olarak seçilen ve bu görevlerinden dolayı kanunen delege olanları kapsar.

Bir önceki olağan genel kurula yöneticilik görevlerinden dolayı delege olarak katılan, ancak olağan genel kurulda yeniden seçilmeyenler veya seçilemeyenler ile kanuni bakımdan delegelik hakkı olmayanlar olağanüstü genel kurula katılamazlar.

 

Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 21- Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Organların seçimi,

b)     Tüzük değişikliği,

c)     Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,

d)     Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülüp aynı veya değiştirilerek kabulü,

e)     Üyelik aidatının belirlenmesi,

f)      Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

g)     Yurt içindeki ve yurt dışındaki sendikal üst kuruluşlara üyeliğe veya üyelikten çekilmeye karar verme,

h)    Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında yönetim kuruluna yetki verme,

i)      Şube genel kurullarından gelen aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri teklifleri hakkında, sendikanın mali imkanları ve genel kurul kararları gözönünde bulundurularak şube aylıksız izinli yöneticilerini belirleme,

j)      Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla başka bir sendika ile birleşme veya katılmaya karar verme,

k)    Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar verme,

l)      Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulacak  Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek üyelikten çıkarılacak üyeler hakkında karar verme,

m)   Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi ve kullanılması için yönetim kuruluna görev verme,

n)    Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer görevlilere verilecek  huzur hakkını belirleme,

o)     Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etme,

p)     Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçme,

r)     Mevzuat yada Tüzük gereğince genel kurul tarafından yapılması belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlama.

 

SENDİKA YÖNETİM KURULU

Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması

Madde 22- Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Sekreter, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Eğitim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Mevzuat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı’ndan oluşur.

Genel başkan tek dereceli Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ise liste halinde seçime girer ve kullanılan oyların salt çoğunluğu ile seçilirler. Yönetim Kurulu için ayrıca 7 yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Genel Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Görev değişikliğinin yapılmasında aynı usule uyulur.

Yedek üyeler de davet edildikten sonra sekretarya da görev alan üyelerin yarıdan fazlasının ayrılması halinde en geç  bir ay içerisinde olağanüstü genel kurul toplanır.

 

 

 

Sendika Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 23 – Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.

 

Sendika  yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 

1.     Kamu İşveren Kurulu ile ‘kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik artırıcı diğer yardımlara’ ilişkin olarak yapılacak toplu sözleşmeye oturma, üzerinde anlaşmaya varılan mutabakat metnini imzalama, üzerinde anlaşılamayan hususlarda anlaşma veya anlaşmazlık konularını belirleme ve tutulacak tutanağı imzalamak,

 

2.     Toplu sözleşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde Hakem Kuruluna başvurmak,

 

3.     Hakem kurulunca hazırlanan tutanağı kabul veya reddetmek,

 

4.     Toplu sözleşme mutabakat metninin uygulanmasını izlemek,

 

5.     Kurum idari kurullarına katılacak sendika temsilcilerini tespit etmek,

 

6.     Personel mevzuatında öngörülen kurullarla, kamu görevlilerini ilgilendirecek kararların alınacağı kurul veya komisyonlara gönderilecek temsilcileri belirlemek.

 

7.     Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,

 

8.     Sendika genel kurulunun kararlarını uygulamak,

 

9.     Üyelik için başvuranların üyeliklerini kabul veya reddetmek,

 

10.  Açık veya kapalı alanlarda miting, yürüyüş ve benzeri eylem ve etkinliklerde bulunmak,

 

11.  Üyelikten çıkarılacak olanları genel kurulun onayına sunmak,

 

12.  Genel kurulu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

 

13.  Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını göreve çağırmak,

 

14.  Başkanlar Kurulunu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

 

15.  Şubelerin olağan genel kurullarını süresi içinde yapmalarını sağlamak,

 

16.  Tüzüğün  40 ıncı  maddesi uyarınca sendika şubesi yönetim kurulu tarafından reddine karar verilen olağanüstü genel kurulun toplanması talepleri hakkındaki şube yönetim kurulunun bu red kararını onaylamak veya onaylamadığı takdirde şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için bir tarih belirleyerek şubeye tebliğ etmek, bu kararın şubeye tebliğine rağmen şube yönetim kurulunca, şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için gerekli kararın süresi içinde alınmadığı takdirde; şube olağanüstü genel kurulunun toplanmasına karar vermek ve bu toplantı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,

 

17.  Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi, tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde  genel kurul delegelerine  intikal ettirmek,

 

18.  Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

 

19.  Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin imzası ile birlikte sendika adının kullanılması ve çift imza şartı ile borç altına girmek,

 

20.  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, genel kurulca yetki verildiği takdirde her nevi taşınır ve taşınmaz mal edinmek, devretmek, ipotek etmek, kiraya vermek ve lüzumunda satmak,

 

21.  Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve gezilere katılacakları tespit etmek,

 

22.  Kanun, mutabakat metni ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullara girecek üyeleri belirlemek ve göndermek,

 

23.  Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan talepte bulunmak,

 

24.  Sendika bölge, il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcilerini belirlemek,

 

25.  Üyelerini temsilen çalışma hayatında mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açılan davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,

 

26.  Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için bürolar kurmak;  bütçede belirlenen kadrolara gerekli elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalıştırılanlarla sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,

 

27.  Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak; üyeleri için kooperatifler kurulmasına öncülük etmek,

 

28.  Sendika adına başarılı çalışmalarda bulundukları tespit edilen sendika üyesi, işyeri temsilcisi, şube başkan ve yönetim kurulu üyesi, bölge, il ve ilçe temsilcilerine sendika yönetim kurulu kararı ile ödül vermek, verilecek ödülün mahiyet ve miktarını tespit etmek,

 

29.  Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artırıcı kurs, seminer, konferanslar ve benzeri toplantılar tertiplemek; üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kar amacı gütmemek koşuluyla eğitim ve sağlık tesisleri, tatil, dinlenme, spor tesisleri kurmak, işletmek, kitaplık kurmak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapmak.

 

30.  İşyerlerinde örgütlenmeleri hususunda sendika şubelerini faaliyet sahaları içinde görevlendirmek,

 

31.  Sendika yöneticilerinin ve sendika şube yöneticilerinin (faaliyet sahası dışındaki) seyahatlerine karar vermek; (Sendika merkez ve şubelerinde çalışanlar; Sendika Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak sendika yöneticilerinden herhangi birinin görev emri ile geçici olarak göreve gönderilebilirler),

 

32.  Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak.

 

33.   Tüzükte öngörülen veya sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak,

 

34.  Sendika şubesi disiplin kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,

 

35.  Memuriyetten çıkarılmayı gerektirecek suçlardan biri ile mahkum olan  sendika ve sendika şubesi organlarında görevli aylıksız izinli yöneticilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek işlemi de dahil olmak  üzere gereğini yapmak,

 

36.  Sendika şubelerince bankalarda açılacak hesaba, harcama evrakları her ay düzenli olarak sendika merkezine gönderilmek kaydıyla avans göndermek,

 

37.  Demirbaş eşyanın terkini ve sendika şubesine devri hususlarını karara bağlamak.

 

38.  Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

 

39.  Sendika tüzüğünde ortaya çıkacak belirsizlikleri gidermek ve sendikanın faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla genelgeler yayımlamak,

 

40.  Tüzüğün ilgili maddelerinde yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek,

 

41.  Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,

 

42.  Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan yasalar ve Tüzükte ön görülen her türlü görev  ve işleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 

43. Genel Merkez Yönetim Kurulu, 4688 sayılı Kanun ve sendika tüzüğünde belirtilen zorunlu organların dışında, farklı organlar veya komisyonlar kurabilir. Tüzükte yazılı bazı görevlerini bu organlara devredebilir.

 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 24 – Yönetim Kurulu en az 15 (on beş) günde  bir  defa genel başkanın başkanlığında, genel başkanın yokluğunda  genel sekreterin başkanlığında toplanır.

Genel başkan, yönetim kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulu, üyelerinden birinin daveti halinde de olağanüstü toplanabilir.

Yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur.

Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Yönetim kurulu, toplantıları gündemleri genel sekreterliğin çalışması ile oluşturulur. Yönetim Kurulu üyeleri başkanlıklarıyla ilgili gündeme alınmasını istedikleri konuları 1 (bir) gün önceden Genel Sekreterliğe sözlü veya yazılı olarak bildirir. Genel Sekreterlik gündeme alınacak maddeyi gündeme koymakla görevlidir.

Kararlar, yönetim kurulu karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Karar defteri genel sekreter tarafından muhafaza edilir.

Sendika yönetim kurulunda boşalmalar halinde en çok oy alandan başlamak üzere, yedek üyeler genel sekreter tarafından bir ay içinde göreve çağrılır.

Bu şekilde üye sayısı tamamlanan yönetim kurulu yukarıda belirtilen usule uygun olarak görev bölümü yapar.

Yedeklerin de çağrılmasına rağmen sendika yönetim kurulu üye sayısının üç ve daha az sayıya inmesi durumunda sendika genel kurulu 1 (bir) ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmaksızın 3 (üç) defa üst üste katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim kurulu üyelerinin izinli, raporlu veya geçici görevli olmaları durumunda yerlerine vekalet edecekler yönetim kurulunca belirlenir.

 

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 25 – Genel başkanın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)     Sendika tüzel kişiliğini; yurt içinde, mahkemelerde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder, yönetim kurulu ve başkanlar kuruluna başkanlık eder. Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle, resmi merciler ve diğer kuruluşlarla ilişki kurar. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün kurul ve komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

 

b)     Genel başkan; şubeler dahil sendikanın her türlü çalışmalarını, kurulu büroları denetim ve tetkike yetkilidir.

 

c)     Kendi görevleri ile ilgili yazışmaları tek başına, sekreteryaların konularıyla ilgili yazışmaları  ilgili sekreter ile birlikte imza eder.

 

d)     Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak, yanlış haberleri tekzip etmek  yetkisi genel başkana aittir. Gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine devredebilir veya şube başkanlarına yetki verebilir.

 

e)     Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.

 

f)      Genel Başkan, lüzumu halinde herhangi bir karar alınmaksızın ve belgeye dayalı olarak bütçede gösterildiği kadar harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir. Bu harcama yalnız genel başkan tarafından yapılabilir.

 

g)     Genel başkan gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

 

h)    Konfederasyon ile sendika arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir ve yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapar.

 

i)      Hizmet kolu ile ilgili sorunları Ekonomik ve Sosyal Konseye iletmek üzere üyesi olduğu konfederasyona bildirir.

 

Genel Sekreterin Görev, Yetki  ve Sorumlulukları

Madde 26 – Genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a)     Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkan vekili olarak genel başkanın görev, yetki ve  sorumluluklarını üstlenir.

 

b)     Sendika organlarının zamanında toplanmasını sağlar.

 

c)     Sendikanın genel yazışmalarını düzenli bir şekilde tanzim etmek, haber almak, sendikanın ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek ve yürütmekle görevlidir. Bu konularla ilgili servisler genel sekretere bağlıdır.

 

d)     Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenler.

 

e)     Sendika bünyesinde istihdam edilen personel ile ilgili yönetmeliklerin tatbikatlarından sorumludur.

 

f)      Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler. Her tür yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Sendikanın her türlü evrakını koruma altında bulundurur.

 

g)     Toplu sözlemelerde imzalanan mutabakat metinlerinin izlenmesinden sorumludur.

 

h)    Sendika genel merkez ve şubelerinde çalışan personelin özlük işlerini yürütür.

 

i)      Genel Başkan ve sendika organlarının almış olduğu diğer kararları ve görevleriyle ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

 

j)      Yönetim kurulu kararıyla sendika yayın organlarına sahiplik eder.

 

k)    Hakların gaspına yönelik konularda dava açar, açtırır ve takip eder.

 

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı  Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 27 – Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Sendikanın muhasebe işlerini kanun, Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar.

 

b) Muhasebe  ve Harcamalar Yönetmeliğini hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.

 

c) Tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar.

 

d) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.

 

e) Sendika şubelerine zamanında sarf avanslarını gönderir ve sarfların gözetim ve denetimini yapar.

 

f) Sendikanın taşınır veya taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

 

g) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.

 

h) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar.

 

i) Genel kurul kararları ve tüzük uyarınca sarflar ve bütçede fasıllar, fasıllar içinde maddeler arasında aktarmalar yapılması konularında yönetim kuruluna tekliflerde bulunur, yönetim kurulu kararlarına göre işlem yapar.

 

j) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder.

 

k) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

 

l) Sendikanın kasasında sendika Tüzük uyarınca belirlenecek miktardan fazla para bulundurulmamasını sağlar.

 

m)  Sendika ve şube yöneticilerinin mal beyanlarını her yıl düzenli olarak alır ve saklar.

 

n) Hizmet kolundaki kurumlara bağlı işyerlerince  üyelik aidatının zamanında sendika hesabına aktarılmasını temin ve kontrol eder.

 

o) Her hesap ve bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları ve çalışma raporlarını, ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde ilgili bakanlıklara ve mercilere gönderir.

 

ö) Genel Başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca görevleriyle ilgili verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 28 –  Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a)     Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.

 

b)     Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri gözetir, üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgili görevleri yönetir, üye envanterini çıkarır, üyeliği kesinleşenlerin belgelerini  üyelerin kendilerine ve kurumlarına intikalini sağlar.

 

c)     Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, şubelerin birleştirilmesi ve kapatılması gereken şubeler konusunda incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının alınması