eğitimsendikateç-senkayseritürkiyetecsen
DOLAR
33,0489
EURO
36,0892
ALTIN
2.562,28
BIST
11.064,85
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Kayseri
Açık
31°C
Kayseri
31°C
Açık
Salı Parçalı Bulutlu
32°C
Çarşamba Az Bulutlu
32°C
Perşembe Az Bulutlu
32°C
Cuma Parçalı Bulutlu
32°C

Görevde Yükselme Sınavlarında Mülakat Kabul Edilemez.

Görevde Yükselme Sınavlarında Mülakat Kabul Edilemez.
REKLAM ALANI
28.10.2016
0
A+
A-

22/10/2016 tarihinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına DairGenel Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin de 6 ay içersinde değişikliklere uygun hale getirilmesi istenmiştir.

Yönetmelik Değişikliğiile daha önce şube müdürü ve müdür düzeyinde yapılan görevde yükselmelerde uygulanan sözlü sınavuygulamasının bundan böyle tüm görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yapılması amaçlanmıştır.

Görevde yükselmelerde 1999 yılından buyana yapılan yazılı sınav uygulaması sistem içersinde bulunmuş en adilane uygulama olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Şube müdürü ve müdür düzeyinde yapılan görevde yükselmelerde ayrıca bir mülakat yapılmasının dayanağı olarak kişinin temsil kabiliyetini ölçmek olarak öne sürülmektedir.  Ancak bu zamana kadar yapılan mülakatların yapılış şekli ve sonuçları maalesef istenilen amaca ulaşmayı sağlamamış aksine birçok mağdur ve mağduriyetler yaratmıştır.

Bundan üç yıl önce yapılan Şube Müdürlüğü atamalarında yapılan mülakatın yapılış ve uygulanış şekli bir çok mahkeme kararına konu olmuştur. Sendikamızca bu konuda Danıştay 5. Dairesi ve 2. Dairesi nezdinde görülen davalarda da iptal kararları mevcut olup, 3 yıl önce yapılan atamaların akibeti hala netlik kazanmadığı da ortadadır.

Ayrıca; zaten devlet memuru olan bir personelin bir üst unvana yükselebilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığı yazılı sınavlarla çok net bir şekilde tespit edilebilirken bu haliyle her türlü istismara ve kayırmaya açık mülakat uygulaması ülkemizde bugünlerde yeniden tesis edilmeye çalışılan adalet ve güven duygusunu da bir katkı saglamayacak aksine zedeleyecektir.

Tüm bu gerekçelerle kamu kurum ve kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren bu hükümlerin iptali amacıyla Sendikamızca Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2016/15197 esas numarasıyla dava açılmıştır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

DANIŞTAY ………. DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmeyi durdurma taleplidir.

 

DAVACI                      :Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası(ÇankayaV.D.8740174473)

VEKİLİ                        :Av.Gökşen POYRAZ

Adres:KültürMah.Dr.MedihaEldem Sok.N:71 D:12

Çankaya/ANKARA

 

DAVALI                      : Başbakanlık

Bakanlıklar Kızılay/Ankara

 

 

KONUSU                     :22.10.2016gün ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum veKuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair GenelYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

 

A)“MADDE 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. “maddesindeyer alan “yazılı”ibaresininyürürlükten kaldırıldığına dair ibarenin,

     B)MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir,

“MADDE 8- Görevde yükselme veya unvandeğişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmalarıgerekir.”maddesinde yer alan “sözlü sınavda”ibaresinin,

C)MADDE 4- AynıYönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü,müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı”ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.”maddesinde yer alanyazılı ibaresinin,

   D)MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasınınikinci cümlesi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavpuanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumlarınresmi internet sitesinde ilan edilir.”ibaresinin sözlü sınav ve aritmetikortalamaya dair ibaresinin,

Aşağıda açıklanan gereklerden ötürü YÜRÜTMENİNDURDURULMASI istemli olarak İPTALİNE karar verilmesi sayın başkanlığınızdanmüvekkil adına saygıyla arz ve talep edilmektedir.

 

TEBLİĞ TARİHİ                 :Davakonusu Yönetmelik 22 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

22.10.2016 gün ve 29865 sayılı ResmiGazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

A)“MADDE 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. “maddesindeyer alan “yazılı”ibaresininyürürlükten kaldırıldığına dair ibareniniptali gerekmektedir.Çünkü davalı idare,dava konusu yönetmelik değişikliği iletüm görevde  yükselme sınavlarınıyalnızca yazılı olmaktan çıkartmakta ve yanına sözlü sınav gibi bir kriter dahagetirmektedir.Oysa ki görevde yükselmelerin bir kısmı için- örneğin memurlukta-yalnızcayazılı sınav şartı yeterli olup,ayrıca bir sözlü sınava gerek yoktur.Davalı idareceyazılı sınav ile adayların başarısı nesnel bir şekilde tespit edildikten sonrabir de sözlü sınav yapmakta idarenin hiçbir kamusal menfaati bulunmamaktadır.

  1. B) MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“MADDE8- Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı vesözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”maddesinde yer alan “sözlüsınavda”ibaresinin de iptali gerekmektedir.

 

 

Davalı idare, dava konusu Yönetmelik değişikliği ile ;ilgiliyönetmeliğin 8. maddesi ile görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyleyapılacak tüm atamalara ilişkin kadrolara, 1999 yılından beri yürürlükte olanve objektif bir seçme kriteri olan yazılı sınavı etkisiz hale getirerek,tamamen sübjektif değerlendirmelere açık ve yazılı sınav uygulamasının nesnelyönteminden uzak olan“sözlü sınav”sistemini de getirmektedir.

Bu düzenleme ile daha önce sadece yönetici kadrolarıiçin öngörülen “sözlü sınav”, artık,tüm kadro ve unvanlar için uygulanacaktır. Buuygulama, ilk bakışta eşit bir muamele gibi görünse de aslında eşitlik ilkesineaykırıdır.

 

Anayasa’nın 10. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi hukuksal durumları aynı olanlar için sözkonusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür.Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynıişleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasınıönlemektir.

 

Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte,bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğe uygun davranış, yetenek ve birikimesahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

 

Ancak, daha önce sadece yönetici kadroları içinöngörülen “sözlü sınavın”; şimdi hizmetli kadrosundan memur kadrosuna geçişlerdeveya teknisyen kadrosundan yine kendi mesleği ile ilgili olan tekniker ya damühendis kadrosuna geçişlerde “sözlü sınava” tabi tutulması, hukuki durumları aynı olmayan kişilerinaynı işleme tabi tutulması anlamına gelecektir.

 

Ayrıca ;yapılan değişiklik ile bir sözlü sınavdanbahsedilmiş ancak ne şekilde yapılacağı belirtilmemiştir.Sözlü sınav hangikriterler ile ve hangi metotlar kullanılarak yapılacaktır?

 

Aşağıda, daha önce sözlü sınav uygulaması ile Danıştaykararları da mevcuttur ;

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21.1.2010günlü ve YD. İtiraz No:2009/1001 sayılı Kararında;Daire kararında da belirtildiği üzere komisyonüyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması, ayrıca sözlüsınavda verilen yanıtların, teknolojik imkanlardan yararlanılarak (elektronikortamda görüntülü ve sesli) kayıt altına alınmamış olması nedeniyle, davakonusu mesleki yeterlilik sözlü sınavı yargısal denetime imkan sağlayacak birbiçimde yapılmadığından, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkinişlem ile 7-11 Temmuz 2008 tarihlerinde yapılan mesleki yeterlilik sınavı iş veişlemlerinde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Danıştay 2. Dairesinin 07/10/2009 günlü ve E:2009/183,K.2009/3413 sayılı Kararında;  Bu durumda, tüm unsurları itibariyle yargısaldenetimin yapılabilmesi ve hukuk devleti ilkesinin temini açısından; sözlüsınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağabağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyonüyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması, ayrıcasözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojikimkanlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedeniyledavacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlıkbulunmamaktadır.” denilerek yerel mahkemenin kararını bozmuştur.

Danıştay 12.Dairesinin 21/09/2011 günlü ve 2011/5607 sayılı Kararıyla; “…ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan KPSSdışında sözlü olarak gerçekleştirilecek ikinci bir sınavın yapılması ve yapılmausulleri öngörülmüş olup, yukarıda da belirtildiği gibi nesnel bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü özneldeğerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması merkezi sınavınnesnel koşullarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi …sübjektifdeğerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan,…yönetmeliğin   16. Maddesinde belirtilenfıkralarında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. denilerek, anılan Yönetmeliğin16. Maddesinin sözlü sınavı düzenleyen fıkralarının yürütmesinin durdurulmasınakarar verilmiştir.

         Danıştayİdari Dava Daireleri Kurulunun 10.09.2015 günlü ve YD. İtiraz No:2015/949 sayılıKararında; “… adayların eşitşartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdansonra her türlü öznel değerlendirmeyeaçık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisizkılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şekilde yapılmasıhalinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ilesınırlandırılmış olacağı; bu nedenle, … mühendis kadrolarına, merkezisınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atamayapılması gerekirken, …subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcıetkileri bulunduğundan, dava konusu Yönetmelik düzenlemesinde hukuka uygarlıkgörülmemiştir.” şeklinde karar verilerek, Danıştay 16. Dairesince verilenyürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararı kaldırılarak,yürütmenin durdurulmasına OYBİRLİĞİile karar verilmiştir.

         Danıştay 16. Dairesince verilen25.01.2016 günlü ve E.2015/21285, sayılı kararında; …Bu durumda; dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olanYasa hükmünde açıkça “sözlü sınav” şeklinde yapılandüzenlemeye uygun olarak Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığında da”sözlü sınav” ibaresine yer verildiği halde, madde içeriğinde sadecemülakata yönelik değerlendirmelere yer verilmiş olup, sözlü sınavının amacıolan bilgi ölçmeye yönelik hususlara yer verilmediğinden anılan maddenin3 üncü fıkrasında eksik düzenleme nedeniyle hukuka uyarlıkbulunmamaktadır.” şeklinde karar verilmiştir.

 

Kamu Kurum veKuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair GenelYönetmeliğin dayanağı olan 657 sayılı Yasa’nın “Temel İlkeler”başlıklı 3. maddesinde, “Sınıflandırma”, “Kariyer” ve”Yeterlik” ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş;kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilereve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelerekadar ilerleme imkanı sağlamak; yeterlik ilkesi ise, Devlet kamu hizmetlerigörevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sonaerdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarlauygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

657sayılı Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıflarıiçinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içindeilerleme ve yükselme işlemlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasınıöngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde,objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramıyatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekildegerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamugörevlilerince yerine getirilmesiyle sağlanabileceği tabiidir.

Davalı idare tarafından, Söz konusu yönetmelik ilegetirilen sözlü sınavın objektif kurallara göre yapılmasını sağlayacaktedbirler alınmamıştır.

  1. C)     MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesininbirinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydekidiğer görevlere atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklindedeğiştirilmiştir.”maddesinde yer alan yazılı ibaresinin iptaligerekmektedir.Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda,yönetmeliğin öncekihalinde yer alan yalnızca “şube müdürü,müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlereatanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadroveya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.”düzenlemesiile;şube müdürü ,müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlerle sınırlayan iş bumaddeyi tüm görevde yükselme kadroları için tanımlamış ve yazılı ibaresini debu yönde düzenlemiştir.Oysa ki yöneticilik vasfını gerektiren şube müdürü.müdürve bunlarla aynı düzeydeki kadrolar yönünden yapılan düzenleme yerindeolup,yönetmeğin bu halinde kamusal yarar yoktur,bu sebeple de iptalini talepetme gereği doğmuştur.
  2. D)     MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasınınikinci cümlesi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetikortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kuramların resmi internetsitesinde ilan edilir.”ibaresinin sözlü sınav ve aritmetik ortalamaya dairibarelerinin iptali gerekmektedir.

Bu hususeşitlik ilkesine, fırsat eşitliğine, hizmetin gereklerine ve hukuk devletiilkesine aykırıdır.  Tüm görevde yükselme sınavlarının, nesnel birölçüt olma yanında tamamen soyut ve nesnel denetimden uzak olan sözlü sınavşartıyla da ayrıca desteklenerek bir aritmetik ortalama sistemine gidilmesindehukuki bir yarar ve kamu menfaati bulunmamaktadır.Yönetmeliğin önceki halinde,yalnızca şube müdürü,müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlereatanacaklarda yazılı ve sözlü sınav şartının olmasında ;yönetici konumundakidevlet memurunun atanmasında yöneticilik kriterlerini belirlemede yalnızcayazılı sınavın yeterli olamayacağı bu sebeple de sözlü sınav ile tespit edilebilecekdiğer kriterlerin de sözlü sınav ile tespit edilmesi gerekebileceği gibi birpratik anlam vardı.Ancak  görevdeyükselme sınavı ile belirlenecek tüm kadroları hem yazılı hem sözlü sınavşartına tabi tutmakta pratikte bir anlam veya fayda bulunmamaktadır,örneğinhizmetli kadrosunda görev yapan bir personelin görevde yükselme yazılı sınavıile memurluk kadrosuna atabilmesi yeterli iken; buna bir de sözlü şartıgetirilmesi durumunda herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır.Çünkü;yöneticilik gerektiren kadrolarda olduğu gibi sözlü sınav ile tespitedilebilecek vasıflar gerektirmeyen memur atamalarında,sözlü sınav şartıkırtasiyeciliği ve başkaca arayışları da beraberinde getirebilecektir.

1-)Yazılı sınav objektiftir.

2-) Yazılı sınav yöneticiadayının bilgi düzeyini ölçer.

3-)Yazılı sınav fırsat veimkan eşitliği sağlar. Herkes eşit şartlarda ve imkânlarda yarışır.

4-)Yazılı sınav en büyük veen ucuz Hizmetiçi Eğitim Faaliyetidir.

5-)Yazılısınav hem hukuki hem de vicdanidir. Danıştay’ın kararları da göz önünealındığında, sözlü sınav yargı denetiminin dışına çıkma ve objektif kriterlersonucu elde edilen puanları sübjektif bir şekilde etkisiz halegetirebilmektedir.

Herne kadar sözlü sınav uygulamasına hak vermemekle birlikte;bir an için olsa dahi yazılı ve sözlü sınavınaritmetik ortalaması yöntemiyle görevde yükselme sınavlarının yapıldığınıfarzedersek ; Zaten yazılı bir sınavdan geçmiş vebaşarılı olmuş bir adayın sınavkurulu üyesi tarafından sınav konularını ilişkin bilgi düzeyini,kavramasını vemuhakeme gücünü birkaç dakika içinde ölçmek ve bundan sağlıklı bir sonuç eldeetmek nasıl mümkün olacaktır?Bir kaç dakika içinde tutum ve davranışının nasılolduğu hangi yöntemle tespit edilecektir?İkna kabiliyeti ve inandırıcılığıneden bir ölçüttür ?kime neyi inandıracak ya da neden ikna edecektir?Neticedeyazılı sınavda başarılı olan personelin tamamı devleti  üst düzeyde temsil edecek bir yönetici adayıolmayıp; yeterliliği ve bilgi düzeyi yalnızca yazılı sınav ile tespit edilebilecekve yalnızca devlet tarafından kendisine verilen işleri layıkı ile yerine getirmeyeçalışacak memur adayıdır. Hangi metodlar ile bilimsel ve teknolojik gelişmelereaçık olduğu ya da genel kültürü belirlenecektir?

Görüldüğüüzere tamamen kişisel insiyatif ile karar verilecek ve her türlü denetimdensoyut iş bu sözlü sınav uygulamasının iptalini talep etme gereğidoğmuştur.Çünkü aslında tüm bu sözlü sınav kriterlerine ait bilgiler ;yazılısınav neticesinden ve adayın özlük dosyasındaki bilgiler de somut olarakmevcuttur.Kaldi ki yalnız başına yazılısınav uygulaması;zaten devlet memuru olan bir personelin bir üst kadroyageçebilmek için gerekli olan bilgi ve  yeterlilik düzeyini ölçemede yeterli olup , bunailaveten bir de sözlü sınav uygulaması yüksek mahkeme kararlarına ve görevdeyükselme sınavının mantığına aykırılık oluşturmaktadır. Yazılı sınavneticesini belki de  etkisiz kılabilecekiş bu sözlü sınav uygulaması,bir çok adaletsizliği de beraberinde getirecek vehak kaybına sebebiyet verecektir.Bu sebeple, yönetici seçmeyi gerektirmeyecekkadrolara ait yazılı sınav uygulaması gereksiz ve kamu yararı amacını aşan birmetottur.

Hukuk Devletinin ÖzelŞartları arasında yer alan İdari Faaliyetlerin Belirliliği İlkesi: Hukuk devleti ilkesinin idare bakımından diğer birgereği de “idarî faaliyetlerinin belirliliği ilkesi”dir. Hukuk devletindeidarenin eylem ve işlemlerinin idare edilenler tarafından önceden tahminedilebilir olması gerekir. İdare, takdir yetkisine sahip olduğu alanlarda dahitam bir serbestiye sahip değildir. İdare bu yetkisini tüzük ve yönetmelik gibigenel kurallarla düzenlemek ve bu düzenlemelere uymak zorundadır. Buna”düzenli idare ilkesi” denir.Davalı idare yapmış olduğu bu düzenlemeile,kanımızca belki de ülkenin şu anda içerisinde bulunduğu duruma bir çarearamakta ve bu saikle haraket etmekte ise de sözlü sınav uygulamasınınberaberinde getirebileceği hak kayıplarının da düşünülmesi gerekmektedir.

Keza, yine idarî faaliyetlerin belirliliğiilkesi nedeniyle idarenin, istikrar kazanmışuygulamalarından vazgeçmemesi gerekir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü;22/10/2016 gün ve29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum veKuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair GenelYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

1)  “MADDE 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum veKuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair GenelYönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlüktenkaldırılmıştır. “maddesinde yer alan “yazılı”ibaresinin yürürlükten kaldırıldığına dair ibarenin,

2)    MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

3       )”MADDE 8- Görevde yükselme veyaunvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılıolmaları gerekir.”maddesinde yer alan “sözlü sınavda”ibaresinin,

4)    MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesininbirinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetikortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kuramların resmi internetsitesinde ilan edilir.”ibaresinin sözlü sınav ve aritmetik ortalamaya dairibaresinin,

Uygulanması ileride telafisi güç zararlardoğurabileceğindenYÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE karar verilmesigerekmektedir.

 

HUKUKİ SEBEPLER :Anayasa,İYUK, 657 sayılı DMK,ekte sunulan Danıştay kararları ve ilgili tüm yasalmevzuat ve her türlü delil

 

 

SONUÇ VE TALEP             :Yukarıdaaçıklanan sebeplerden ve yüksek mahkemenin de re’sengözeteceği sair hususlar nedeni ile;

22.10.2016gün ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve KuruluşlarındaGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel YönetmelikteDeğişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

 

  1. A) “MADDE 1- 15/3/1999tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan KamuKurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına DairGenel Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlüktenkaldırılmıştır. “maddesinde yer alan “yazılı”ibaresinin yürürlükten kaldırıldığına dair ibarenin,
  2. B) MADDE 2- AynıYönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“MADDE 8- Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyleatanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmalarıgerekir.”maddesinde yer alan “sözlü sınavda”ibaresinin,

C)MADDE 4- AynıYönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü,müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı”ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.”maddesinde yer alanyazılı ibaresinin,

  1. D) MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasınınikinci cümlesi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetikortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internetsitesinde ilan edilir.”ibaresinin sözlü sınav ve aritmetik ortalamaya dairibaresinin,

Uygulanması ileride telafisi güç zararlardoğurabileceğinden ayrı ayrı YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve ayrı ayrı  İPTALİNE karar verilmesi,her türlü yargılama gider,harçve masrafları ile vekalet ücretlerinin davalı taraf üzerinde bırakılmasınakarar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ile talep ederim. 27/10/2016

 

 

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

VEKİLİ

AV.GÖKŞEN POYRAZ

Ekler  :Yönetmelik

Vekaletname

REKLAM ALANI
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.